Zebpay Opens Crypto Exchange In Australia

Popular crypto exchange Zebpay has announced that it is going down under… to Australia.